Geschiedenis

Lumière kent een lange traditie als vertoner van alternatieve films. Opgericht in 1976 als 'Stichting Filmhuis Maastricht' was het filmhuis onderdeel van een landelijke beweging: in die tijd werd onder impuls van het International Film Festival Rotterdam (toen nog 'Film International') in zowat elke grote Nederlandse stad een filmhuis gestart.

Zodoende kreeg Maastricht onder leiding van Joep Schreurs een zaal met 60 stoelen boven de toenmalige Jeugdsociëteit Kombi in de Capucijnengang. Aanleiding was de toenemende onvrede over het aanbod van de commerciële bioscopen en de wens om structureel aandacht te schenken aan de alternatieve, 'betere' film. De eerste officiële film was WILDWECHSEL van Rainer Werner Fassbinder.

Vanaf 1983 (7.000 bezoekers) ontving het filmhuis gemeentelijke subsidie en werd Jan Besselink aangesteld als directeur. Hij zou het filmhuis meer dan twintig jaar leiden en uitbouwen tot een professioneel theater. In 1985 (16.000 bezoekers) werd een verhuizing gerealiseerd naar de locatie aan de Bogaardenstraat. In deze tijd werd ook de naam Lumière geboren, ontleend aan de gebroeders Lumière: zij waren anno 1895 de uitvinders van de cinématographe, een apparaat waarmee voor het eerst bewegend beeld geprojecteerd kon worden, en staan te boek als de grondleggers van de cinema.

Lumière heeft altijd een gestage groei gekend. De geschiedenis is er dan ook een van uitbreiding en professionalisering: in 1996 (30.000 bezoekers) werd een derde zaal bijgebouwd, in 2004 verdubbelde de capaciteit naar 336 stoelen, verdeeld over zes zalen. Sindsdien zijn de bezoekersaantallen fors gestegen: van 45.000 bezoekers naar meer dan 100.000 bezoekers per jaar. Jan Besselink was ondertussen na zijn pensioen opgevolgd door Nico Haenen (zakelijk directeur) en David Deprez (artistiek directeur). In september 2016 werd de volgende grote stap genomen: de verhuizing naar de nieuwe locatie aan 't Bassin.